Poděkování

Opět bychom rádi poděkovali -  Radimu Neumanovi – za pomoc oddílu.

Děkujem!