MG

Moderní gymnastika


Moderní gymnastika je krásný, elegantní sport, kombinující prvky divadelního tance, baletu, gymnastiky. Podle věkových kategorií se zde cvičí s náčiním, kterým se rozumí: obruč, míč, kužele, stuha, švihadlo. Mladší gymnastky cvičí také bez náčiní.

Olympijským sportem se stala v roce 1984.

Cvičí se jednotlivkyně i pódiové skladby ( cvičení ve skupině 4-6 gymnastek)

V zahraničí se můžete setkat se zkratkou RG (rhytmic gymnastics)