Mantila gym cup

Zvládli jsme to "</p❤️

Díky našim trenérkám a ochotným rodičům z oddílu, všem, kteří věnovali svůj volný čas na organizaci závodu, a na poslední chvíli velmi ztížených podmínkám. VELKÉ díky patří vedení školy ZŠ Chalabalova ze jejich vstřícnost.
Organizace soutěže byla náročnější než kdy jindy, ale my jsme moc rádi, že se to povedlo a že si nakonec všechny přihlášené holčičky mohly zazávodit.
Na závodě se nakonec opravdu podařilo mít on-line přenos díky panu a paní Křenkovým a za to jsme opravdu moc vděčni a klobouk dolů, že vše zvládli zajistit v tak krátké době "</p
Jsme unavení, ale rádi, že nás překážky nezastavily a soutěž se mohla konat ❤️

Mantila gym cup 4.10.20 1 Mantila gym cup 4.10.20 2