ESG

Estetická gymnastika

Estetická skupinová gymnastika je poměrně novým gymnastickým odvěvím. Vznikla původně ve Finsku, jako gymnastika s významným zdravotním aspektem a nejdříve se šířila především ve státech severní Evropy (Estonsko, Švédsko, Dánsko…). Soutěží se ve společné skladbě bez náčiní, kterou cvičí 6 – 14 gymnastek (podle věkových kategorií). Hudební doprovod je libovolný, což umožňuje v každé skladbě vyjádřit myšlenku a příběh. Soutěžní skladba je esteticky a tanečně laděná kompozice plná originálních prvků a choreografií.